Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. powstało w dniu 28 grudnia 2012 roku. Spółka zajmuje się sprawami związanymi z siecią wodno-kanalizacyjną oraz siecią gazową należącymi do gminy Daszyna.