Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPG/274/22132/W/OŁO/2014/KK uzyskało koncesję na obrót paliwami gazowymi.
>> Koncesja

Zgodnie z obowiązującym prawem, każde przedsiębiorstwo energetyczne działające na rynku gazu ziemnego w segmencie klientów detalicznych musi posiadać taryfę. Taryfa zawiera zbiór maksymalnych cen i stawek opłat za gaz stosowanych w rozliczeniach z klientami, a także zasady rozliczeń.
Taryfa każdego przedsiębiorstwa musi zostać zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który w ten sposób akceptuje wysokość cen i stawek opłat oraz zasady rozliczeń w niej zawarte. Tylko pod takim warunkiem Taryfa może wejść w życie.